آرشیو مجلات

مشاهده آرشیو
 

فصلنامه دنیای آسانسور

فصلنامه فنی، مهندسی

سال هفدهم، شماره 65، پاييز 1395

208 صفحه

 
 
 

سرمقاله

 

یادداشت

 

اخبار صنعت 

اخبار داخلی

اخبار خارجی

 

 

گزارش 

هفتمین سمینار بین المللی آسانسور و پله برقی

مجمع عمومی سندیکای شعبه استان مازندران

مجمع سالیانه صندوق حمایت صنفی

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی آسانسور استانبول

 سومین نمایشگاه تخصصی آسانسور CNR 


مصاحبه 

گفتگو با مدیر مرکز نمایشگاه CNR استانبول

 

مقالات 

دنیای شگفت انگیز فلزات

تفاوت پله برقی indoor & outdoor

 

 

آموزش و استاندارد

قانون تملک آپارتمان ها

مبانی و اصول نصب مکانیکی

تخلیه و نصب پلکان برقی

ا

فنی و حرفه ای 

مبانی سرویس و نگهداری

پاوریونیت در آسانسورهای هیدرولیک

 

 سخن روز 

هم اندیشی ضرورت اجتناب ناپذیر شرایط فعلی صنعت آسانسور ایران

 
 
 تعداد صفحات:208 صفحه
 قیمت:140000 ریال
 تاریخ انتشار:25/03/1396