آرشیو مجلات

مشاهده آرشیو
فصلنامه دنیای آسانسور
 

فصلنامه دنیای آسانسور

فصلنامه فنی، مهندسی

سال اول، شماره 1، پاییز 1379

64 صفحه

 
 
 
سرمقاله

 

سخن سردبیر

 

 

آموزش

محاسبه توان موتور برای آسانسور و پله برقی

 

 

فنآوری

سیستم راه انداز اضطراری جهت آسانسورهای كششی 

 

 

صنعت 

اخبار صنعت

تقویم رویدادهای صنعت 

مقررات و استانداردهای صنعت

مقررات ایمنی آسانسورهای الكتریكی

 

 

گزارش

تاسیس دبیرستان و انستیتو تكنولوژی آسانسور در ایران 

شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران 

برج مخابراتی میلاد

 

 

نهادهای صنعت

 

 

دیدگاه

بازرسی و آزمون آسانسورها در انگلستان

 

 

تاریخچه

نخستین مجمع عمومی سندیكای آسانسور و پله برقی ایران و خدمات  وابسته 

سیر تحول ترمز ایمنی آسانسور

بررسی صنعت آسانسور در ایران : قسمت اول

 
 
  تعداد صفحات : 64 صفحه
  قیمت : 5000 ریال
  تاریخ انتشار : 1379/7/1