آرشیو مجلات

مشاهده آرشیو

فصلنامه دنیای آسانسور

فصلنامه فنی، مهندسی

سال پانزدهم، شماره 58 - زمستان 93

120 صفحه
 

سرمقاله

 

 

اخبار داخلی

اخبار خارجی

 


 

مصاحبه و دیدگاه

ایمنی پراهمیت ترین موضوع در صنعت

فراز و نشیب راه تولید را هموارسازیم

با همکاری مشکلات را کاهش دهیم

لزوم بازنگری در نحوه بازرسی ترمز اضطراری آسانسور

یک طرح پیشنهادی جهت ساماندهی فروش آسانسور (بخش دوم)

غرض نقشی کز ما باز ماند

 

گزارش

پانزده سال قبل در چنین فصلی

جشنواره پانزدهیمن سالگرد تاسیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی

سمینار ائتلاف برای فردا برگزار شد

نخستین سمینار ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی ایران برگزار شد

نشست بررسی بهینه نمایشگاه چهارم آسانسور و پله برقی تهران

نتشست بررسی تقویت سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی در استیفای حقوق اعضای صنعت

افزایش تعاملات زمینه ساز، افزایش حضور تولیدان داخلی در عرصه بین المللی

 

مقاله

بررسی ساختار نشانه ای نقشه (بخش هشتم)

ایمنی در سرویس و نگهداری پله های برقی (بخش اول)

دنیای شگفت انگیز فلزات

آسانسورهای کششی با بکسل های ابرفولادی نانوکربن

بررسی نمودارهای سینماتیکی درایو آسانسور با استفاده از معادلات MOTZ

 

آموزش و استاندارد

قانون تملک آپارتمان ها (بخش ششم)

آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع (بخش آخر)

فرهنگ استفاده از آسانسور

روان سازمان و سازمان روان (بخش سوم)

 

فنی و حرفه ای

مبانی سرویس و نگهداری (بخش دوم)

معرفی آسانسور بدون موتورخانه به زبان ساده

معرفی آسانسورهای خاص (آسانسورهای مورد استفاده در کشتی)

(بخش سوم) الگوریتم سخت افزار و نرم افزار کنترل آسانسورتعداد صفحات

:

120 صفحه


قیمت

:

140000 ریال


تاریخ انتشار

:

1393/12/10