عباس حقیقی



 

عباس حقیقی، از پایهگذاران و مدیر عامل شركت آسانسور و پلهبرقی افرند می‌باشد. از 1365 و هم‌زمان با تحصیل در رشته مهندسی صنایع، كار خود را از مركز مطالعات بازرگانی آغاز و تا سال 1376 كه افرند را بنیان گذاشت، در سمت‌های مدیر مهندسی، مدیر كارخانه و مشاور عالی مدیریت در صنایع فلزی، نساجی و بسته‌بندی كشور شاغل بوده است. عضو هیئت موسسان و اولین هیئت مدیره سندیكای آسانسور و پله‌برقی ایران و نشریه دنیای آسانسور می‌باشد. وی عضو انجمن مهندسان صنایع آمریكا (IIE) می‌باشد.

 

 


بازگشت