عباس عباسدختعباس عباسدخت


فارغ‌التحصیل
مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف


سوابق کاری:

  • بیست سال تجربه کاری در صنعت آسانسور و پله برقی.

  • عضو هئیت مدیره شرکت مهندسی سبا آسانبر نماینده انحصاری شرکت KONE از بدو تاسیس.

  • از اعضاء فعال هیئت موسسین و اولین هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی .

  • مدیر مسئول اولین نشریه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی در ایران .

  • از کارشناسان با تجربه در صنعت پله برقی در ایران و مدیر اولین پروژه ساخت پله برقی در ایران.

  • سهامدار و عضو هیئت مدیره شرکت های بهرو آسانسور و بهرو پله برقی اولین تولید کننده پله برقی در بخش خصوص در ایران

بازگشت