عنوان: نخستين همايش بين المللي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان
۱۳۸۷/۲/۸

نخستين همايش بين المللي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان با هدف شناسائي امكانات و توانمندي هاي كشور در زمينه آشنائي با جديدترين فناوري هاي مورد استفاده در دنيا در نهم خرداد ماه سال 1387 در محل همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار مي گردد.
اين همايش در نظر دارد با توجه به طيف حاضر در همايش كه شامل مديران عامل شركت هاي مربوطه،‌ بانك ها،‌ تعاوني هاي مسكن، روساي انجمن ها و مراكز علمي، كانون ها، مجامع و اعضاي نظام مهندسي، اساتيد و دانشجويان ايراني و خارجي، مي باشند، فضا و امكان مناسبي جهت رايزني و تبادل اطلاعات فراهم نمايد.
همچنين اين همايش با همكاري نهاهاي زيربط در صنعت ساختمان در بيست و سه محور و موضوع از جمله لوازم و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي، تجهيزات و ماشين آلات ساختماني، مصالح ساختماني، حمل و نقل ، نشريات تخصصي و بيمه برگزار خواهد گرديد.