عنوان: صدور پایان کار ساختمان های دارای آسانسور منوط به صدور تائیدیه از سوی موسسه استاندارد شد
۱۳۸۷/۲/۸

به گزارش اداره كل روابط عمومي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران صدور پايانكار براي ساختمان ها منوط به صدور تائيديه ايمني و كيفيت آسانسورها از سوي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است.

مهندس وحيد مرندي مقدم مديركل نظارت بر اجراي استاندارد با بيان اين مطلب گفت: بازرسي ادواري آسانسورهاي نصب شده به صورت يك ساله در دستور كار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي قرار دارد و در همين راستا ضمن مكاتبه با شهرداري تهران ارائه بازرسي ادواري آسانسورها براي تمديد پايانكار ساختمان هاي داراي آسانسور اجباري است.

وي افزود: ارائه هرگونه خدمات بيمه براي ساختمان هاي داراي آسانسور نيز منوط به صدور تائيديه ايمني و كيفيت از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و انجام بازرسي ادواري براي آسانسورها مي باشد و به منظور ترغيب و تشويق ساكنان و مديران ساختمان ها، براي بازرسي ادواري آسانسورها تخفيف 50 درصدي تعرفه بازرسي بيمه يكساله براي آسانسورها در نظر گرفته شده است.

مرندي مقدم همچنين گفت: استاندارد ملي آسانسور به شماره 6303 با مرجع EN81 (استاندارد روز اروپا) كيفيت و ايمني آسانسورها را پوشش مي دهد و چهار قطعه اصلي از قطعات مورد استفاده در آسانسور بايستي منطبق با استاندارد ملي داراي گواهينامه هاي مربوطه باشند.