عنوان: گیرافتادن دزد رایانه در آسانسور
۱۳۸۷/۷/۲۷

مرد جوانی كه از اداره‌ای در برلین سرقت كرده بود، هنگام خروج از ساختمان به علت گیر كردن آسانسور ناكام ماند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، سارق 27 ساله در محله میته در مركز برلین، 4 دستگاه رایانه را از یك ساختمان اداری دزدید، اما شانس با او یار نبود.

حدود ساعت 30/12 صبح بود كه دزد به شركت آسانسور زنگ زد و گفت در آسانسور گیر كرده است. شركت با اداره آتش‌نشانی برلین تماس گرفت كه او را از آسانسور بیرون آوردند. ماموران با دیدن 4 دستگاه رایانه در آسانسور موضوع را به پلیس اطلاع دادند كه او را دستگیر كردند. دزد بدشانس ناچار به سرقت اعتراف كرد.