عنوان: دزدان بدشانس درون آسانسور گیر افتادند
۱۳۸۷/۸/۲۶

دزدان بدشانس یک ساختمان پنج طبقه در سوئد پس از آن که به مدت 11 ساعت درون آسانسور به دام افتاده بودند، توسط پلیس دستگیر شدند.

به گزارش ایسنا، دزدان پس از آن که اقدام به دزدی وسایل باارزش یک ساختمان پنج طبقه کرده و قصد خارج شدن از آن را با استفاده از آسانسور داشتند، به علت قطع برق درون آسانسور گیر افتاده و سعی در باز کردن درب آسانسور به وسیله یک پیچ گوشتی داشتند، در حالی که آسانسور به صورت اتوماتیک قفل شده بود و تلاش آن‌ها نتیجه نداد.

آن‌ها سپس قصد به راه انداختن یک آتش‌سوزی کوچک را داشتند تا به واسطه آن، آتش‌نشانی را باخبر کنند که تیرشان باز هم به سنگ خورد.

این دزدان حدود 11 ساعت درون آسانسور محبوس بودند و روز بعد با کمک ماموران پلیس رهایی یافته و مستقیما راهی زندان شدند.