عنوان: انتشار موارد ده گانه ایمنی پر اهمیت توسط موسسه OSHA
۱۳۸۹/۱۱/۱۴

موسسه بازرسی فدرال  OSHA طی مجمع اخیر خود و با حضور کارشناسان و صاحبنظران برجسته از کشورهای اروپائی و آمریکائی، فهرست موارد ایمنی مهم در سال مالی 2010 (اول اكتبر 2009 لغایت 30 سپتامبر 2010) را اعلام کرد.

مطابق این فهرست 10 مورد مهم اول لیست شامل داربست ها،  تمهیدات حفاظت و جلوگیری از سقوط، مواد سمی، حفاظت تنفسی، نردبان ها، قفل ها، سیستم های الكتریكی، روش های سیم كشی، كامیون های صنعتی و ماشین های محافظ می باشد. این فهرست به منظور اطلاع رسانی  و هوشیاری دست اندر کاران  نسبت به رعایت نكات ایمنی پیش از شروع به كار اعلام گردیده است.