عنوان: نمایشگاه INTERMODE2011 ماه فوریه در بروكسل برگزار می گردد
۱۳۸۹/۱۱/۱۴

سومین همایش سالیانه Intermodes در 9 و 10 فوریه در مركز همایش ها در بروكسل برگزار مي گردد. این نمایشگاه و همایش بین المللی مرتبط با انواع مختلف حمل و نقل مسافر می باشد.

 این نمایشگاه با حضور بیش از 300 شركت داخلی و خارجی برای بهبود روند حمل و نقل در اروپا چه در سیستم های عمومی و چه در مكان های خصوصی برگزار می گردد. در سومین دوره این نمایشگاه بر موضوعاتی از جمله دسترسی از نظر سیاسی، جغرافیایی و فنی تمرکز بافته بود.

حمل و نقل افراد مسن، معلول و غیره که دارای مشكلات حركتی می باشند از موارد قابل توجه در این گرد همائی بین المللی بود. برای اطلاعات بیشتر می توان به آدرس اینترنتی مراجعه نمائید. www.intermodes.com