عنوان: لزام نصب آسانسور در ساختمان های بالای 7 متر قزوین
۱۳۹۳/۵/۱۸

در جلسه کمیسیون ماده 5 شهر قزوین تصویب شد: در ساختمانهای با طول مسیر قائم حرکت بیش از 7 متر اجرای آسانسور الزامی است.

به گفته ی مهندس محسن اسماعیلی مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه وشهرسازی قزوین، توسعه عمودی شهر یا بلند مرتبه سازی در سالهای اخیر به یکی از مهم ترین راهبردها و برنامه های توسعه شهری تبدیل شده و این پدیده ضمن داشتن مزایای متعدد در صورت ضعف در برنامه ریزی اثرات منفی بر شاخص های کیفیت زندگی می گذارد.

اسماعیلی افزودآپارتمان سازی از جمله رویکرد های مهم شهر های بزرگ می باشد که در اثر رشد روز افزون جمعیت، کمبود و گرانی زمین و مشکلات توسعه افقی شهر ها، رواج یافته است و این موضوع در شهر قزوین، یکی از شهر های بزرگ و توسعه یافته کشور، کاملا مشهود می باشد.

بنا به اظهارات مدیریت شهرسازی و معماری: در راستای بالا بردن سطح شاخص های کیفیت زندگی بر آن شدیم که تعبیه آسانسور را که تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی و مورد استفاده تمامی گروه های سنی و عمومی ترین وسیله جابجایی عمودی در ساختمان می باشد را در ساختمان های 3 طبقه به بالا الزامی نمائیمدر این راستا طی بررسی های متعدد کارشناسی الزام به اجرای آسانسور درساختمان های با طول حرکت قائم بیش از 7 متر به بالا در جلسه کمیسیون ماده 5شهر قزوین مطرح و به تصویب رسید.

خانم لیدا معروفی سرپرست اداره نظارت بر طرح های توسعه و عمران در ادامه اظهار داشت: مقررات ملی ساختمان مجموعه ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الاجرا در طراحی،  نظارت و اجرای عملیات ساختمانی می باشدرعایت این قوانین در ساخت و ساز می تواند به تأمین ایمنی و آسایش ساکنان آنها منجر شود. طی اصلاحات صورت پذیرفته در مبحث 15 مقررات ملی ساختمان نیز، در ساختمان های با طول مسیر قائم حرکت بیش از 7 متر از کف ورودی اصلی تعبیه آسانسور الزامی می باشد.

منبع: لیفتیران