عنوان: برگزاری دوره آموزشی تخصصی آسانسورهای گیرلس و روم لس و آشنایی با ویرایش جدید استاندارد ملی آسانسورهای برقی
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
 
دوره آموزشی و تخصصی آسانسورهای گیرلس وآسانسورهای روم لس و آشنایی با ویرایش جدید استاندارد ملی آسانسورهای برقی توسط کمیته فنی و آموزشی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و اداره کل استاندارداستان تهران در سالن سروش پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید.
این دوره آموزشی در دو دوره ۸ ساعته در روزهای چهارشنبه ۲۹ بهمن و جمعه یکم اسفند ماه سال جاری از ساعت ۹ الی ۱۷ تشکیل گردید.
از اساتید و مدرسان دوره آموزشی آقایان مهندس سخاوت، مهندس بهروز که به بحث آموزش موتورهای گیرلس وآسانسورهای روم لس و ساختار و مزایا و محدودیتها وهمچنین آقایان مهندس ذوالفقاری از سازمان ملی استاندارد و مهندس عطاریان دبیرکمیسیون بازنگری استاندارد ملی آسانسورهای برقی به بحث درباره الزامات استانداردی آسانسورهای بدون موتورخانه پرداختند.
مهندس ذوالفقاری و مهندس بهروز درباره برخی بندهای متفاوت در ویرایش جدید استادندارد ملی آسانسورهای برقی و مهندس سخاوت ومهندس زینعلی ومهندس عطاریان نیز درباره نحوه محاسبات در ویرایش جدید استاندارد توضیحاتی را ارائه نمودند.
در پایان دوره آموزشی دوم نیزجلسه پرسش و پاسخ درجوی بسیار مفید برگزار گردید وجزوات و CD مرتبط با کلاسها به شرکت کنندگان تقدیم شد.
بیش از ۸۰ شرکت کننده در این دوره آموزشی شرکت داشتند، آزمون این دوره آموزشی پنج شنبه 7 اسفند در اداره کل استاندارد استان تهران واقع در میدان پونک برگزار شد.