عنوان: برگزاری جلسه تشریح پرسشنامه یکسان بازرسی آسانسورهای برقی
۱۳۹۳/۱۲/۲۷


جلسه تشریح پرسشنامه یکسان بازرسی آسانسورهای برقی شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ ساعت ۱۴ در سالن آزادگان مرکز همایشهای پژوهشکده صنعت نفت برگزار و تا ساعت ۱۸به طول انجامید.
هدف از برگزاری این جلسه ، بررسی نقاط قوت و ضعف احتمالی بعد از به اجرا گذاشتن چک لیستها توسط اداره استاندارد وبا توجه به فرصتی که توسط سندیکا دراین جلسه برای شرکتهای آسانسوری فراهم شده بود اعضاء مشکلات و محسناتی را که در چک لیست وجود داشت را بیان نمودند.
جلسه فوق با حضورمیهمانان ویژه ، کارشناسان محترم سازمان ملی استاندارد جناب مهندس ذوالفقاری ونماینده محترم شرکتهای بازرسی جناب مهندس عطاریان و برخی از اعضاء و بازرسین محترم هیات مدیره سندیکا صنایع آسانسور و پله برقی ایران و مدیران عامل و فنی شرکتهای عضو سندیکا تشکیل شده بود با بیش از ۱۶۰ نفر مشارکت کننده در این جلسه حضور داشتند.
درابتدا جناب مهندس قلیچ خانی دبیر کمیته فنی و آموزش سندیکا در ارتباط با چک لیستی که به اجرا درآمده است نکاتی را متذکرشده که تهیه چک لیست یه اتفاق مثبت در صنعت آسانسوراست چرا که بازرسی طبق چک لیست تهیه شده صورت گرفته وبا نهایت دقت سعی شده که فقط مطالب و مضامین استاندارد درآن گنجانده شده و از هر گونه برخورد سلیقه ای بازرسان جلوگیری به عمل خواهد آمد ، چک لیست که یک ماه از اجرای آن گذشته است ایرادات جزیی نیز در آن وجود دارد که قابل بررسی است، همچنین پرسش و پاسخ به افراد حاضر در جلسه میتواند به مدیران فنی جهت بازرسی و ممیزی قبل از بازرسی شرکتهای استاندارد کمک فراوانی نماید، از نکات مهم دیگراشاره به استاندارد جدید به نام ویرایش ۲۰۰۰ که بالغ بر ۴ یا ۵ سال زحمت کشیده شده تا مورد تایید اداره استاندارد قرار گرفته و در حال حاضر به سازمان ملی استاندارد تاییدیه آن ابلاغ شده و تا پایان سال ۹۴ این استاندارد جدید با تغییرات و مطالبی جدید به سندیکا اعلام میگردد.
جناب مهنس ذوالفقاری ضمن تشکر از سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران جهت برگزاری این جلسه فرمودند چک لسیت ابلاغ شده در۷ بهمن ماه سال جاری با تلاش و زحمات یکساله کمیسون کیمته فنی آسانسوروتعدادی از بازرسان باتجربه اداره بازرسی آسانسورتهیه و تنظیم شد. هدف ازتهیه چک لیست با توجه به مشکلات و گزارشات ارائه شده از جمله گزارش و معایب سلیقه ای در بارزسی و مشکلات بازرسی و تنش هایی که بین سازمان بازرسی و سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی وجود دارد به حداقل رسانیده شده و اینکه کلیه بازرسیها باید از طریق چک لیست ابلاغ شده انجام پذیرد و نیز اشاره به وجود مشکلات نگارشی و ایرادات جزئی در این مدت ۴۵ روزه که از چک لیست ابلاغ شده داشتند و سعی بر آن است که چک لیست مجددا تجدید نظر گردد و برخی موارد جزئی دیده شده اصلاح گردد که تا چند ماه آینده ابلاغ جدید چک لیست آماده و اعلام میشود. ایشان همچنین از همکاری و زحمات جناب مهندس قلیچ خانی به عنوان نماینده سندیکای آسانسور در تهیه و تنظیم چک لیست تشکر نمودند .
از موراد مهم دیگر این بود که چک لیست تهیه شده به بازرسیهایی که قبل از تاریخ ۹۳/۱۱/۱۵ بوده شامل نمیشود و به بعد از تاریخ اشاره شده تعلق میگیرد.
درآخر پس از صحبتهای مهندس ذوالفقاری به پرسشهای حاضرین در جلسه پاسخ داده شد و مدعوین سوالات مطرح شده خود را به صورت کتبی ارائه و پاسخ های آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.