عنوان: استاندارد ملی مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورها- قسمت 77: آسانسورهای در معرض زلزله تدوین شد
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
  
بنا به اعلام وب سایت رسمی سازمان ملی استاندارد ایران (ISIRI.org)، استاندارد ملی «مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورها- قسمت 77: آسانسورهای در معرض زلزله» با دبیری مجتبی ذوالفقاری، تدوین شد و در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفت.


به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران، مرجع اصلی این استاندارد ملی استاندارد اروپایی EN است که در سال 2013 منتشر شده و به الزامات آسانسورها در شرایط وقوع زلزله می پردازد.

بر اساس این اعلان از آنجایی که ایران در خط گسل زلزله قرار دارد، تلاش برای اجرای این استاندارد ملی دست کم برای آسانسورهای منصوبه در ساختمانهای عمومی و بیمارستان ها  می تواند خسارت ها و آسیب بهره برداران آسانسور در هنگام وقوع زلزله را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.
از نکات قابل توجه در این استاندارد ملی، قابلیت اجرای تمهیدات مقاوم سازی در آسانسورهای موجود (منصوبه قبلی) است.

آقایان شهرام بهروز، علی پدارم، محمد حاج زمان، فرید حریری، غلامرضا قلیچ خانی، موسی نظربیگی دیگر اعضای کمیسیون تدوین این استاندارد ملی بوده اند.

علاقمندان جهت دریافت این استاندارد می توانند به وب سایت رسمی سازمان ملی استاندراد ایران، بخش استانداردهای ملی مراجعه کنند یا با کلیک روی این لینک، فایل PDF این استاندارد را دریافت نمایند.