عنوان: دومین سمینار ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی
۱۳۹۴/۱۱/۳

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته «دومین سمینار ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی» را با مشخصات زیر برگزار می نماید:

محل برگزاری سمینار
سالن کنفرانس های بین المللی هتل المپیک واقع در بلوار ضلع غربی ورزشگاه آزادی

زمان برگزاری
روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۶ از ساعت ۸ الی ۱۷

محورهای سمینار
تحلیل آماری حوادث، سوانح و شبه حوادث به همراه ریشه یابی آن
آموزش و ارتقاء فرهنگ ایمنی همگانی (مسافران)
آموزش ایمنی برای مدیران فنی و تکنسین های فنی و سایر افراد مرتبط (بازرسان، دست اندرکاران صنعت، بازدیدکنندگان سایت های ساختمانی)
ایمنی کارگاه های ساختمانی و محل نصب آسانسور و پله برقی
ایمنی اجزاء و قطعات آسانسور و پله برقی
موارد فرهنگی و روان شناختی مرتبط با فرهنگ ایمنی
آئین نامه ها، دستورالعمل ها و راهنماهای ایمنی

مخاطبین سمینار
مدیران عامل شرکت های عضو، مدیران فنی، تکنسین های فنی، اساتید دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، کارشناسان، بازرسین، دانشجویان، سازندگان ساختمان ها، مدیران سازمان آتش نشانی

علاقمندان به شرکت در این سمینار با دفتر سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته به شماره 44273045 تماس حاصل نمایند.