عنوان: مجمع عمومی فوق العاده سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران برگزارشد
۱۳۹۵/۵/۱۲

مجمع عمومی فوق العاده سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با حضور هیات مدیره و تعداد کثیری از اعضای سندیکا، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برخی از پیشکسوتان و افراد پرسابقه صنعت آسانسور، مدیر اجرایی مجله دنیای آسانسور ودیگر مدعوین با هدف اصلاح و ترمیم برخی از مواد اساسنامه، انتخاب بازرسین هیات مدیره، تکریم و تقدیر از برخی پیشکسوتان صنعت آسانسور کشور و دیگر موارد، بیست و ششم اردیبهشت 1395 در سالن هگمتانه هتل المپیک تهران برگزار شد.