عنوان: اولین همایش ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی استان مازندران برگزار شد
۱۳۹۵/۵/۱۲

اولین همایش ایمنی در صنایع آسانسور و پله برقی استان مازندران به کوشش سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی استان و با همکاری سازمان صنعت، معدن وتجارت استان، اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان، اداره کل استاندارد استان مازندران، سندیکای صنایع آسانسور ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس اداره استاندارد غرب استان مازندران، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان معاون امور عمرانی استاندار مازندران،نائب رئیس و برخی اعضای هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، هیات مدیره و اعضای سندیکای آسانسور و پله برقی استان مازندران،کارشناس ارشد سازمان ملی استاندارد، نمایندگان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استان، تعداد کثیری از فعالین و دست اندرکاران صنعت آسانسور و پله برقی استان مازندران و دیگر نقاط کشور، نمایندگان برخی ارگان ها، سازمان ها، تشکل ها و مدیر اجرایی مجله دنیای آسانسور، پنجم خرداد 1395 در سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی (واحد ساری ) برگزار شد.

مهدی مینافر رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران هدف از برگزاری نحستین همایش ایمنی در صنعت آسانسور استان مازندران را جلب توجه مسئولین بخش دولتی، خصوصی و اذهان عمومی به موضوع مهم ایمنی در استفاده از تجهیزات حمل ونقل عمودی برای پیشگیری وکاهش حوادث و سوانح عنوان کرد.