عنوان: نهمین سمینار سراسری آسانسور و پله برقی دوم اسفند1397 برگزار می شود
۱۳۹۵/۵/۱۲

مرکز علمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا ، تهران نهمین سمینار سراسری آسانسور و پله برقی را با حضور مسئولین بخش های دولتی و خصوصی، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، مراکز دانشگاهی، فعالین صنعت آسانسور و پلکان برقی، مدیران و نمایندگان شرکت های فعال در صنعت آسانسور، مدعوین متخصصص از دیگر کشورها، اساتید دانشگاه ها، دانشجویان رشته های مرتبط، پژوهشگران و نشریات تخصصی دوم اسفند 1397 در تالار اجتماعات مرکز علمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا، تهران برگزار خواهد کرد.