عنوان: اتحادیه کشوری صنف آسانسور ، پله برقی و خدمات وابسته تحت شماره 971131 به تاریخ 1397/9/19 در وزارت صنعت معدن وتجارت به ثبت رسید.
۱۳۹۶/۶/۷

بر اساس خبر منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه کشوری صنف آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته همچنین مراحل ثبت اتحادیه مذکور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شناسه ملی 14008101251 و شماره 46382 به ثبت رسیده است.