عنوان: نکات ایمنی برای استفاده از پله برقی

   نکات ایمنی برای استفاده از پله برقی

   ترجمه: امیررضا هاشمی

   مجله دنیای آسانسور - شماره 25

شرکت شما میتواند
اسپانسر این مقاله باشد.

   کلیه حقوق این مقاله محفوظ بوده، و تنها نقل بخشی از آن با ذکر نام نویسنده مطلب،
   مجله «دنیای آسانسور» و لینک مستقیم آزاد است.

  

كارهايي كه نبايد انجام داد:

1- هرگز به کودکان اجازه ندهید روی پله برقی بازی کنند.

2- جعبه یا وسایلی را که باعث به هم خوردن تعادل شما می شوند حمل نکنید.

3- کالسکه بچه و سبد خرید را با پله برقی جابه‌جا نکنید.

4- روی پلکان‌های پله برقي راه نرفته یا ندوید. این عمل ممکن است باعث افتادن اشخاص دیگر شود. از پله برقی خاموش به عنوان پله اسفاده نکنید.

5- به کناره‌های پله برقی تکیه ندهید.

6- روی پله‌ها و دستگیره‌های پله برقی ننشینید.

7- باعث مسدود شدن خروجی پله برقی نشوید.

8- روی پله برقی ازدحام نکنید.

9- با پای برهنه از پله برقی استفاده نکنید.

10- کیف دستی و جعبه‌های خود را روی دستگیره پله برقی قرار ندهید.

كارهايي كه بايد انجام داد:

1- هميشه از دستگیره پله برقی استفاده کنید.

2- نگاه خود در جهت حرکت پله نگاه دارید.

3- دست کودکان خود را بگیرید و آن‌ها را کناره‌های پله برقی دور نگه دارید.

4- خرابی‌ها، صداهای غیر عادی یا استفاده نادرست را گزارش کنید.

5- سریع از قسمت خروجی پله برقی دور شوید.

6- از تماس با پله‌های مجاور اجتناب نمایید.

7- لباس‌های بلند خود را از کناره‌های پله برقی دور نگاه دارید.

8- پاهای خود را از کناره‌های پله برقی دور نگاه دارید.

منبع: کتاب Elevators 101 نوشته Zack McCain