عنوان: برخی از باورهای نادرست در مورد آسانسورها

   برخی باورهای نادرست در مورد آسانسورها

   ترجمه و تدوین: امیررضا هاشمی

   مجله دنیای آسانسور - شماره 25

شرکت شما میتواند
اسپانسر این مقاله باشد.

   کلیه حقوق این مقاله محفوظ بوده، و تنها نقل بخشی از آن با ذکر نام نویسنده مطلب،
   مجله «دنیای آسانسور» و لینک مستقیم آزاد است.

باور: بسیاری از مردم فکر می کنند آسانسورها تنها با یک کابل نگه داشته شده اند که اگر پاره شود، کابین در چاه آساسنور سقوط خواهد کرد.

حقیقت: آسانسورها با چندین کابل فوادی موازی مهار می شوند. هر یک از این کابل ها به تنهایی می تواند وزن یک کابین آسانسور کاملاً پر از مسافر را تحمل کند.

باور: برخی فکر می کنند آسانسوری که بیش از ظرفیت مجاز سوارش شده باشند، سقوط خواهد کرد.

حقیقت: چنین امری اتفاق نمی افتد. معمولاً آسانسوری که اضافه بار داشته باشد، شروع به حرکت نمی کند. در حقیقت تا زمان خروج افرادی که بیش از حد مجاز سوار شده اند، درهای آسانسور باز می مانند و زنگ هشدار سیستم هم احتمالاً در طی این مدت صدا خواهد کرد.

باور: ممکن است این احساس برای بعضی از افراد پیش آمده باشد که سوار آسانسوری شده اند که چند طبقه ای سقوط کرده است.

حقیقت: دلیل چنین احساسی به روشنی مشخص نیست. متخصصان آسانسور گمان می کنند این احساس ممکن است در اثر یکی از این شرایط برای افراد درون آسانسور پیش آمده باشد. 1- سوار آسانسوری شده اند که در جهتی خلاف آن چه انتظار داشته اند به حرکت درآمده است. 2- مشاهده کرده اند چراغ های نشانگر طبقات آسانسور به سرعت تغییر می کرده و این امر باعث احساس سقوط آسانسور در آنها شده است.

باور: برخی مردم گمان می کنند درهای طبقات در حالی که آسانسور هنوز به ان طبقه نرسیده است، ممکن است باز شوند.

حقیقت: حقیقت این است که کابین آسانسور فرآیند باز شدن درهای ورودی طبقات را کنترل می کند. اگر کابین به طبقه مورد نظر نرسیده باشد، درها نمی توانند باز شوند، زیرا فرآیند باز شدن درها تنها در صورتی به کار می افتد که آسانسور در طبقه فراخوانده شده توقف کند.

باور: برخی فکر می کنند اگر آسانسوری بین طبقات گیر کند، با خطر سقوط مواجه هستند و باید بکوشند هرچه سریع تر از آسانسور خارج شوند.

حقیقت: به هیچ وجه دست به چنین اقدامی نزنید. اگر به تنهایی سعی کنید از آسانسور خارج شوید، ممکن است دار صدمات جبران ناپذیری شوید. کابین آسانسور مانند "اتاق امن" طراحی شده است. امن ترین مکان داخل خود کابین آسانسور است. زنگ خطر را به صدا درآورید و منتظر کمک بمانید. فقط با کمک تیم نجات متخصص از آسانسور خارج شوید.

باور: فشردن پیاپی دکمه "فراخوانی" باعث می شود آسانسور زودتر در آن طبقه بایستد.

حقیقت: دکمه "فراخوانی" تنها یک مرتبه عمل می کند. فشردن مجدد این دکمه تاثیری در زودتر رسیدن آسانسور نخواهد داشت.

باور: فشردن دکمه "بستن شدن در" باعث می شود درها سریع تر بسته شوند.

حقیقت: شاید این کار باعث شود درها زودتر بسته شوند،‌ اما در سرعت بسته شدن خود درها تاثیری ندارد. به هر حال،‌ اگر زنگ هشدار به صدا درآید، ممکن است درها آهسته تر بسته شوند، در این صورت هرچه سریع تر از کابین آسانسور خارج شوید.

منبع:

Elevator World – September 2006