آرشیو مجلات

مشاهده آرشیو
 

فصلنامه دنیای آسانسور

فصلنامه فنی، مهندسی

سال هفدهم، شماره 65، پاييز 1395

208 صفحه

 
 
 

سرمقاله

 

یادداشت

 

اخبار صنعت 

اخبار داخلی

اخبار خارجی

 

 

گزارش 

 پنجمین نمایشگاه بین المللی آسانسور تهران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

مجمع عمومی انجمن تولید کنندگان

هشتمین دوره اهداء جوائز بنیاد علمی روزبه

 

مصاحبه 

 مصاحبه با دبیر کمیته آموزش سندیکا

 

مقالات 

دنیای شگفت انگیز فلزات

آشنایی با موتورهای گیرلس مغناطیس دائم

 

 

آموزش و استاندارد

مبانی و اصول نصب مکانیکی

ارتعاشات مکانیکی آسانسور و پله برقی

قانون تملک آپارتمان ها

ا

فنی و حرفه ای 

مبانی سرویس و نگهداری

مقدمه ای بر تابلو فرمان از گذشته تا اکنون

 

 سخن روز 

هم اندیشی ضرورت اجتناب ناپذیر شرایط فعلی صنعت آسانسور ایران

 
 
 تعداد صفحات:208 صفحه
 قیمت:140000 ریال
 تاریخ انتشار:06/09/1395